Grup pendent d’ inici. Interessats trucar dijous de 19 a 21 al 93 311 93 86. “L’ajuda mútua és ajuda emocional i social, que ofereixen persones amb malalties mentals a altres que comparteixen problemes similars, amb la finalitat d’aconseguir un desitjat canvi social o personal”. Gartner&Riessman (1982). En el Trastorn...