Creativitat i Trastorn Bipolar

Un estudi dels especialistes del Institut Karolinka de Suïssa, realitzat a 1 milió de persones, ens confirma que les persones dedicades a treballs creatius són tractades més sovint per malalties mentals com el Trastorn Bipolar.

De fet entre les professions amb més possibilitat destaca els escriptors, els artistes i els investigadors, amb inclús, casos freqüents de esquizofrènia. Els principals episodis recurrents es concentraven en símptomes de depressió, ansietat, abús d’alcohol i drogues, autisme, trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, anorèxia i fins i tot el suïcidi.

Els resultats obtinguts han confirmat que el Trastorn Bipolar, no obstant, és més prevalent en persones amb professions artístiques con la pintura i la fotografia, i científiques com la biologia, química, etc.

Finalment, s’ha trobat una similitud entre el nivell de receptors d’una hormona neurotransmissora anomenada dopamina en el cervell de les persones més creatives i en el de les persones amb esquizofrènia, concretament dintre d’una area cerebral coneguda com tàlem, que s’encarrega de filtra la informació dels estímuls en el seu camí cap al còrtex cerebral. Aquesta similitud consisteix en una manca de receptors de dopamina D2 en el tàlem tant en persones creatives amb esquizofrènia, lo que probablement significa un grau menor de filtració de senyals i un flux menor d’informació des de el tàlem fins al còrtex cerebral.

Per a la gent creativa i mentalment sana, aquesta condició suposa, veure nombroses connexions poc comuns entre idees en situacions en les que és necessari resoldre un problema. En el cas amb persones amb algun trastorn mental , la mateixa condició provocaria relacions extravagants d’idees, segons els científics.

Font original: http://www.tendencias21.net/Un-estudio-a-gran-escala-confirma-el-vinculo-entre-la-creatividad-y-los-trastornos-mentales_a13714.html

Imatge: “La noche estrellada”, Vincent Van Gogh, Wikimedia Commons.

Written by