La depressió en el Trastorn Bipolar

La depressió que pateix el malalt bipolar és endògena. Això vol dir que no hi ha causes externes que generin l’estat depressiu. La depressió esdevé la fase contrària

Written by