En principi, i degut a la consideració del trastorn bipolar com una malaltia d’etiologia biològica (no psicològica), cal pensar en l’herència genètica. Sobretot considerant que els estudis realitzats apunten a que més de les dues terceres parts de malalts bipolars tenen un familiar proper afectat per aquesta malaltia. Però també...