La depressió que pateix el malalt bipolar és endògena. Això vol dir que no hi ha causes externes que generin l’estat depressiu. La depressió esdevé la fase contrària...