La mania, que és denominada en termes psiquiàtrics com hipertímia o síndrome maniforme, consisteix en un canvi radical de l’estat d’ànim. L’exaltació de les funcions mentals produeix un comportament específic en la persona afectada; les emocions són més intenses, el pensament s’accelera, disminueix la necessitat de dormir i augmenten les...