31/05/2023

Activitats de l’Associació de Bipolars de Catalunya

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ DE BIPOLARS DE CATALUNYA

Les activitats que duem a terme en quant a la difusió són:

 • Tallers de resiliència per a adolescents.
 • Servei d’assessorament famílies persones trastorn bipolar.
 • Taller sobre gestió de les emocions dirigit a familiars persones trastorn bipolar.
 • Taller sobre assertivitat dirigit a familiars persones trastorn bipolar.
 • Formació persones voluntàries Grups d’Ajuda Mútua “Pacient expert”
 • Coordinació Grups d’Ajuda Mútua.
 • Taller: Construint una adaptació saludable pels efectes de la COVID-19 en la salut mental i les emocions.
 • Taller: Eines per a la gestió de les emocions.
 • Taller d’autoestima assertiu.
 • Coordinació trobades i grups de voluntariat.
 • Tallers sensibilització dirigits a persones amb trastorn bipolar: Gestió de les emocions, de l’estrés, pors i fòbies; Autoestima; De l’eufòria a la tristesa.
 • Consultoria d’orientació laboral.
 • Coordinació, realització xerrades Experiència + formació, pacients i familiars experts; Trastorn bipolar i drogues; Depressió i risc de suicidi.