31/05/2023
curso comercio

Curs: Comerç

Places: 10
Inici : 16/01/23
Fi: 30/06/23
Hores: 230h de formació + 150h de formació en el lloc de Treball (no remunerades)
Ubicació: Fundació Badalona Capaç
Requisits:
Joves de 16-29 anys amb Certificat de discapacitat
Inscrits a Garantia Juvenil
Demanda d’ocupació
Programa:
Formació especifica en comerç (150h)
Gestió de l’atenció al client/consumidor (40h)
Tècniques de la información i atenció al client /consumidor (40h)
Gestió de reclamaciones materia de consum (35h)
Seguretat i PRL (20h)
Utilització d’equips mecànics (15h)
Formació en competències tranversals i habilitats socials professionals – 80h
Formació en el lloc de treball (150h)
Autonomía per la recerca de feina