31/05/2023

Funció divulgativa

LA FUNCIÓ DIVULGATIVA I D’AJUDA DE LA WEB ÉS UNA REALITAT QUE ESTÀ A L’ABAST DE MOLTS VISITANS INTERESSATS

Candidatura al Premi del Consell Municipal de Benestar Social als Mitjans de Comunicació.
Fins ara s’han registrat un total de 159.555 visites, de les quals, proveïen de 33.271 usuaris que han vist de mitjana 2,74 pàgines. 

 

Visites al Web | Associació de Bipolars de Catalunya

 

Visites Noves al Web | Associació de Bipolars de Catalunya

 

Cal destacar tots els continguts als usuaris els resulten interessants ja que la permanència mitja al web és de 3:40 minuts i el 42,9% correspon a usuaris recurrents.

En el Page Rank, hem assolit el nivell 5 (en escala d’importància a Internet. L’escala va de 0 a 10).

Existeixen actualment més de 1965 enllaços a bipolars.org en diverses webs.

El total de correus electrònics d’afectats que s’ha gestionat fins ara és de 2492 .

 

I la participació en el nostre fòrum també és significativa, ja que hem registrat una participació mensual que no baixa dels 100 missatges de promig.

Conclusions

Tot el que s’ha exposat fins ara ens ha portat a proposar aquesta pàgina web per el premi que vostès convoquen, ja que tenim la profunda convicció de que s’està realitzant un servei social que mereix el màxim de suport com sigui possible. L’any 2008 ja van valorar la nostra feina, el premi va contribuir a fiançar la seva continuïtat i estructura de funcionament, va servir d’estímul de cara als nous reptes que ens hem anat plantejant. Hem millorat, però volem millorar encara més; hem crescut en visitants i enllaços, però volem seguir creixent, els bons resultats mai no són prous i el nostre horitzó és continuar més enllà.

Tot i que hem de competir amb altres entitats havent rebut el premi anteriorment, creiem que tornant-nos a presentar demostrem que creiem en aquest concurs i que creiem en nosaltres mateixos. Els beneficis que va aportar aquest premi a la nostra web han sigut tant importants, que val la pena tornar a intentar-ho. El reconeixement de la nostra feina per part del jurat va ser motiu d’il·lusió que ens esperonà a mantenir-nos vius i refermar el nostre compromís de millorar la qualitat de vida d’aquelles persones que ho requereixen.

Ho intentem incansablement, procurem que les persones més desfavorides socialment puguin optar a eines de millora de la seva situació. La nostra web ho és.