31/05/2023

Fases del Trastorn Bipolar

Fases del Traston Bipolar

  • En resum, podem dir que el trastorn bipolar és orgànic -no psicològic- i es caracteritza pel canvi de l’estat d’ànim el qual fluctua entre l’eufòria i la depressió.

Eufòria en el Trastorn BipolarFase Eufòrica o Episodi Manía

La persona afectada pel trastorn bipolar passa per un estat d’exaltació que pot durar setmanes o mesos. En aquest estat, experimenta una gran vitalitat, un excès de confiança, irritabilitat, hiperactivitat i loquocitat. En alguns casos, tot això s’acompanya d’idees delirants. Aquest conjunt de símptomes es coneix per fase eufòrica o episodi maníac.

Depressió en el Trastorn BipolarFase depressiva

Un cop s’ha superat aquesta fase, la persona entra en un estat absolutament invers on hi ha una gran apatia, absència d’interès en tot, ansietat, cansament, poca força de voluntat, tristesa, melangia, i una forta sensació de fracàs. Aquesta fase és l’anomenada fase depressiva.

  • Aquesta seria una definició molt general, però com veurem més endavant, les fases abans esmentades no sempre són experimentades d’igual manera per una persona bipolar.

[attention]Es donen casos en els quals el malalt pateix només depressions o bé solament eufòries. Estaríem parlant de Trastorns Unipolars.[/attention]