AJUDA'NS REALITZANT UN DONATIU A TRAVÉS DE BIZUM -

COM PUGUIS COL·LABORAR CON ABM?

Campana_donaciones

DONACIÓ AL NOSTRE NOMBRE DE COMPTE

El teu suport és imprescindible per visibilitzar i recolzar les persones amb Trastorn Bipolar i les seves famílies, així com traslladar a la societat que la salut mental és cosa de tothom.

Número de compte: ES91 2100 0707 3002 0019 7764

L’Associació Bipolar de Catalunya és una entitat sense ànim de lucre, acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, que després de la reforma que acull Reial decret llei 17/2020, de 5 de maig, es permet la següent escala de deduccions per a les donacions efectuades per contribuents de l’impost sobre la renda de les persones físiques:

IRPFEXERCICI 2020 I SEGÜENTS
Primers 150 €80%
Resta35%
Donacions plurianuals a la mateixa entitat, durant almenys 3 anys >150 €40%
Límit de la deducció sobre la base liquidable 10%

MOLTES GRÀCIES PEL TEU SUPORT!