Sobre nosaltres

Qui som

L'Associació de Bipolars de Catalunya promou la divulgació i ajuda als afectats i familiars del trastorn bipolar des del 1993.

L’Associació de Bipolars de Catalunya és una organització sense afany de lucre que ajuda a difondre informació sobre el trastorn bipolar i proporciona ajuda als afectats i als seus familiars. Fundada l’any 1993, l’associació va decidir crear una pàgina web l’any 2004 per proporcionar ajuda immediata i divulgar informació a través de la xarxa. Des de llavors, s’ha treballat per millorar el lloc web i proporcionar serveis als socis. L’associació es va presentar per primera vegada al Premi del Consell Municipal de Benestar Social als Mitjans de Comunicació l’any 2008, i se li va concedir el primer premi.

L’associació continua treballant per millorar la seva relació amb els seus membres i per aconseguir una eina que ajudi a difondre informació i proporcionar suport als afectats i als seus familiars.

El nostre enfocament

el nostre Partners
La Nostra Missió
Oferir als pacients amb trastorn bipolar, i als seus familiars, suport, informació, formació i acompanyament en el seu procés de recuperació i integració a la societat.

Valoritzem la transparència, la confidencialitat i l’eficiència en la gestió administrativa, així com la solidaritat, l’amistat i la consciència de malaltia en les relacions entre persones.

A l’associació, defensem la fiabilitat i la divulgació de postulats científics i de tractaments prescrits pels serveis sanitaris oficials, i promovem l’antiestigma i l’autonomia. Ens autofinançem per evitar estar sotmesos al control o a pressions externes. Ens enorgulleix ser una organització que prioritza el benestar dels pacients i dels seus familiars, i estem compromesos a fer tot el possible per ajudar-los en el seu camí cap a la recuperació i la integració.

La Nostra Visió
Ser una organització referent i reconeguda en la millora de la qualitat de vida dels pacients amb trastorn bipolar, a través de l’atenció integral, l’educació, la recerca i la defensa dels seus drets.

L’Associació de Bipolars de Catalunya té com a objectiu ser una organització referent i reconeguda en la millora de la qualitat de vida dels pacients amb trastorn bipolar, a través de l’atenció integral, l’educació, la recerca i la defensa dels seus drets. En relació als valors que guien la seva gestió administrativa, l’associació destaca per la transparència, ja que posa els comptes i pressupostos a disposició dels seus socis, i la confidencialitat, ja que tracta la informació amb rigor i manté la privacitat de les comunicacions en les consultes presencials, telefòniques i telemàtiques.

Pel que fa a les relacions entre les persones, l’associació fomenta la consciència de malaltia, la solidaritat i l’amistat entre els seus membres, ja que la interacció i el suport mutu reforcen l’adherència terapèutica i el benestar emocional. A més, l’associació promou la tolerància i el rebuig cap a qualsevol forma de discriminació i defensa la fiabilitat dels postulats científics i dels tractaments prescrits pels serveis sanitaris oficials.

Finalment, l’Associació de Bipolars de Catalunya destaca per la seva autonomia financera, ja que es finança a través dels seus propis recursos i no depèn exclusivament de subvencions i ajudes externes. En definitiva, l’associació té un fort compromís amb la millora de la qualitat de vida dels pacients amb trastorn bipolar i amb la defensa dels seus drets, basant la seva acció en valors com la transparència, la confidencialitat, la solidaritat, l’amistat, la fiabilitat i l’autonomia.

Els Nostres Nombres Parlen Per Nosaltras

Tenim números que ens empenyen a donar el millor de nosaltres i assegurar-nos que batrem els nostres propis rècords. Estem contents de créixer i ajudar cada dia més.

 
0 +
Members
0 +
Persones Ajudades
0 k+
Fons recaptats
0
Anys D'existencia