Consulta els Estatuts de l'ABC Actualitzats

Estatuts Actualitzats

El Trastorn Bipolar com a malatia

El Trastorn Bipolar com a malaltia es caracteritza per fluctuacions més o menys intenses de l'estat d'ànim de la persona afectada.

Tipus de Trastorns Bipolars

Dins del Trastorn Bipolar après genèricament, podem trobar-hi unes subclasses que defineixen més particular cada cas.

Causes del Trastorn Bipolar

En principi, i degut a la consideració del Trastorn Bipolar com una malaltia d'etiologia biològica, cal pensar en l'herència genètica.

Fases del Trastorn Bipolar

El malalt pateix estats alternants de mania i de depressió, que oscil·len entre l'alegria i la tristesa d'una manera molt més marcada.

Temes recents

Amb la Col·laboració de l’Obra Social “La Caixa”

A l’Obra Social “La Caixa” treballen per aconseguir una societat amb més oportunitats, impulsant iniciatives socials, invertint en educació i difonent cultura i ciència. Col·laboren amb l’Assosiació de Bipolars de Catalunya amb objectiu de contribuir al benestar de les persones amb Trastorn Bipolar i donar resposta a les necessitats de la societat.

Apropa Cultura ha acceptat la sol·licitut de l’ABC.

Estem d’enhorabona!! Apropa Cultura ha acceptat la sol·licitut de l’ABC. Des d’ara disposarem d’una amplíssima oferta cultural al simbòlic preu de 3 €. Fins i tot en ocasions gratuït.       Per aquest mes l’oferta seleccionada és:   Opera: Dimarts 16 de Gener a les 20h. http://www.liceubarcelona.cat/ca/temporada-201718/opera/lelisir-damore   Dansa: Divendres 9 de Febrer a les 20h. Continue Reading