Accés al Fòrum

Presentació i Currículum de l'ABC

¡ Nou Descargable !

Totes les activitats son exclusives per a socis.

El Trastorn Bipolar com a malatia

El Trastorn Bipolar com a malaltia es caracteritza per fluctuacions més o menys intenses de l'estat d'ànim de la persona afectada.

Tipus de Trastorns Bipolars

Dins del Trastorn Bipolar après genèricament, podem trobar-hi unes subclasses que defineixen més particular cada cas.

Causes del Trastorn Bipolar

En principi, i degut a la consideració del Trastorn Bipolar com una malaltia d'etiologia biològica, cal pensar en l'herència genètica.

Fases del Trastorn Bipolar

El malalt pateix estats alternants de mania i de depressió, que oscil·len entre l'alegria i la tristesa d'una manera molt més marcada.

Temes recents

L’eufòria en el Trastorn Bipolar

La mania, que és denominada en termes psiquiàtrics com hipertímia o síndrome maniforme, consisteix en un canvi radical de l’estat d’ànim. L’exaltació de les funcions mentals produeix un comportament específic en la persona afectada; les emocions són més intenses, el pensament s’accelera, disminueix la necessitat de dormir i augmenten les necessitats sexuals i d’interrelació. Aquesta Continue Reading

La depressió en el Trastorn Bipolar

La depressió que pateix el malalt bipolar és endògena. Això vol dir que no hi ha causes externes que generin l’estat depressiu. La depressió esdevé la fase contrària