Què és el Trastorn Bipolar?

El Trastorn Bipolar, abans conegut com a trastorn maníaco-depressiu, és una malaltia cerebral que provoca canvis inusuals en l’estat d’ànim, l’energia i la capacitat de funció d’una persona. Diferent dels alt i baixos normals que tothom experimenta, els símptomes del trastorn bipolar són greus. Si no es tracta, pot resultar en un rendiment laboral o escolar deficient, relacions danyades i fins i tot suïcidi. 

Aproximadament el 2,6% de la població de 18 anys o més, pateixen trastorn bipolar en qualsevol moment de l’any. El trastorn bipolar sol desenvolupar-se a la tarda adolescència o a l’edat adulta primerenca. No obstant, algunes persones tenen els seus primers símptomes durant la infància, i altres els desenvolupen més tard a la vida. Sovint no es reconeix com una malaltia, i les persones poden patir durant anys abans que es diagnostiqui i tracti adequadament. Com la diabetis o les malalties del cor, el trastorn bipolar és una malaltia a llarg termini que s’ha de gestionar amb cura durant tota la vida d’una persona.

El Trastorn Afectiu Bipolar és una malaltia que apareix degut a una alteració en el funcionament de les estructures cerebrals encarregades de regular l’estat d’ànim.

Generalment, si l’estat d’ànim de la persona pateix algun canvi motivat o no per agents externs, és capaç de regular-se de forma natural, però en el trastorn bipolar els mecanismes del cervell no són capaços de regular aquests canvis, mantenint els estats d’ànim elevats i donant lloc a un episodi de mania o hipomania, o mantenint l’estat d’ànim baix i donant lloc a un episodi depressiu.

Els científics continuen investigant per comprendre millor les possibles causes del trastorn bipolar, i molts d’ells estan d’acord en que no hi ha una única causa, sinó que molts factors actuen junts per produir la malaltia. La genètica juga un paper important, ja que el trastorn bipolar tendeix a aparèixer en famílies, i els investigadors estan buscant gens específics que puguin influir en la malaltia. No obstant això, els estudis han demostrat que el trastorn bipolar no es produeix a causa d’un sol gen, sinó que és probable que molts gens diferents actuïn junts, juntament amb altres factors de la persona o de l’entorn, per causar la malaltia. A més, els estudis de neuroimatge estan ajudant els científics a comprendre millor què no funciona bé en el cervell per produir el trastorn bipolar. Utilitzant noves tècniques d’imatge cerebral com la resonància magnètica, la tomografia per emissió de positrons i la resonància magnètica funcional, s’està progressant en la comprensió de les causes subjacents del trastorn bipolar. Amb aquesta informació, els científics esperen desenvolupar nous i millors tractaments per a la malaltia.

Els episodis de mania i depressió solen reaparèixer al llarg de la vida. Entre els episodis, la majoria de persones amb trastorn bipolar no presenten símptomes, mentre que fins a un terç de les persones tenen alguns símptomes residuals. La forma clàssica de la malaltia, que implica episodis recurrents de mania i depressió, s’anomena trastorn bipolar de tipus I. No obstant això, algunes persones mai desenvolupen una mania severa, sinó que experimenten episodis més suaus de hipomania que alternen amb depressió; aquesta forma de la malaltia s’anomena trastorn bipolar de tipus II. Quan es produeixen quatre o més episodis de malaltia en un període de 12 mesos, es diu que una persona té trastorn bipolar de ciclatge ràpid. Algunes persones experimenten múltiples episodis en una sola setmana, o fins i tot en un sol dia. El ciclatge ràpid tendeix a desenvolupar-se més endavant en el curs de la malaltia i és més comú entre les dones que entre els homes.

La gran majoria de persones amb trastorn bipolar poden dur una vida saludable i productiva quan la malaltia es tracta eficaçment. Sense tractament, però, el curs natural del trastorn bipolar tendeix a empitjorar. Amb el temps, una persona pot patir episodis de mania i depressió més freqüents (de ciclatge ràpid) i més severes que les experimentades quan la malaltia va aparèixer per primer cop. Però en la majoria dels casos, el tractament adequat ajuda a reduir la freqüència i la gravetat dels episodis i pot ajudar les persones amb trastorn bipolar a mantenir una bona qualitat de vida.

Infants i adolescents

Tant els nens com els adolescents poden desenvolupar un trastorn bipolar. És més probable que afecti als fills dels pares que pateixen la malaltia. A diferència de molts adults amb trastorn bipolar, els episodis dels quals tendeixen a estar més clarament definits, els nens i adolescents joves amb la malaltia sovint experimenten canvis d’humor molt ràpids entre depressió i mania moltes vegades al dia. Els nens amb mania són més propensos a ser irritables i propensos a les rabietes destructives que a ser massa feliços i exaltats. Els símptomes mixts també són freqüents en joves amb trastorn bipolar. Els adolescents més grans que desenvolupen la malaltia poden tenir episodis i símptomes més clàssics de tipus adult.